ஏகாந்தம் – தமிழ் நாடக வரலாற்றில் முதல் முறையாக வேடமுக நாடகம்

ஈழத்து நாடகப் பாரம்பரியத்தில் செயல் திறன் அரங்க இயக்கம் தனக்கான தனித்துவமான இடத்தினை தொடர்ந்து தக்கவைத்துக்கொண்டிருக்கிறது. நாடகத்துறைக்காக மட்டுமே இயங்குகின்ற இந்த நிறுவனம். நல்லூர் நாடகத் திருவிழா 2015 ஐ நடத்தயிதன் மூலம் தனக்கான வரலாற்றை பதிவு செய்திருக்கின்றது. இருபத்தியொரு நாடகங்கள் தொடர்ச்சியாக 12 நாட்கள் நடந்திருக்கின்றன. இதில் 17 நாடகங்களை செயல் திறன் அரங்க இயக்கம் தயாரித்து மேடையேற்றியிருக்கிறது. குறிப்பாக பலவேறு மோடிகளில் மேடையேற்றியது தான இதன் சிறப்பு எனலாம். சிறுவர் நாடகங்கள் – 03 ஓராள் அரங்கு – 10 கவிதை நாடகம் – 02 நகைச்சுவை நாடகம் – 01 வேடமுகநடகம் – 01
இதில் ஓராள் அரங்கும் வேடமுக நடகமும் செயல் திறன் அரங்க இயக்கத்தின் அறிமுக அரங்குகள். ஈழத்து அரங்கிற்கு இது ஒரு வரலாறாகும் எனபதில் சந்தேகம் இல்லை.ஏகாந்தம் முதியொர்பிரச்னையைப் பேசிய அற்புதமான நாடகம். அதன் உத்தி முறைகள் ஈழத்து அரங்கிற்கு புதியவை.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com