உலக தமிழராராய்ச்சி மாநாட்டு படுகொலையின் 42ம் ஆண்டு நினைவு தினம் .

உலக தமிழராராய்ச்சி மாநாட்டு படுகொலையின் 42ம் ஆண்டு நினைவு தினம் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை முற்றவெளியில் உள்ள நினைவுத்தூபிக்கு முன்பாக நடைபெறவுள்ளது.
கடந்த 1974ம் ஆண்டு யாழில் நடைபெற்ற நான்காவது அனைத்துலக தமிழராராய்ச்சி மாநாட்டின் இறுதி நாளன்று ஒன்பது பொது மக்கள் படுகொலை செய்யப்பட்டனர்.
அவர்களின் நினைவாக முற்ற வெளியில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள நினைவு தூபி முன்பாக அஞ்சலி நிகழ்வுகள் இடம்பெற்று, நினைவுத்தூபிக்கு மலர் அஞ்சலி செலுத்தப்படவுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com