இலங்கை வங்கி – பாதுகாப்பு உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு

இலங்கை வங்கி – பாதுகாப்பு உதவியாளர் வேலைவாய்ப்பு விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி – 30.06.2016 வரை நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. முன்னர் விண்ணப்பிக்கத் தவறியவர்கள் விண்ணப்பிக்க முடியும்.

05.06 - 02

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com