இலங்கையில் பொலிஸ் பல்கலைக்கழகம் – பிரதமர் ஆலோசனை

பொலிஸ் சேவையில் ஈடுபட்டுள்ளோருக்கு மற்றும் பொலிஸ் குற்றப்பிரிவு பற்றி ஆர்வத்துடன் உள்ளோர், அது தொடர்பாக கல்விகற்ற பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை உருவாக்குவது தொடர்பாக அரசு கவனத்தை திருப்பியுள்ளது.

இது தொடர்பில் பொலிஸ் குற்றவியல் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை உருவாக்க பிரதமர் ரணில் விக்ரமசிங்க அவர்கள், சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு அமைச்சர் சாகல ரத்ணாயக்கவிற்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்தாக தெரிவிக்கப்படுகின்றது.

அமெரிக்க பொலிஸ் குற்றவியல் பல்கலைக்கழகத்தை போல சகல வசதிகளையும் உள்ளடக்கியதாக அமைப்பதற்கு பிரதமர் ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார்.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds