ஆயுதங் கிடங்கு வெடிப்பு – தரைமட்டமான கொஸ்கம – பிரத்தியோக படங்கள்

05.06.2016 பிற்பகல் கொழும்பை அண்டிய அவிசாவளை கொஸ்கம இராணுவ முகாமின் ஆயுதங்கிடங்கு வெடித்துச் சிதறியது. இதப்போது சுமார் 50 வீடுகள் சேதமடைந்ததோடு 1800 பேர்வரை இடம்பெயர்ந்திருந்தனர். ஒரு உயிர்ப்பலியையும் 47 பேர் காயமடையவும் வைத்த விபத்து நிகழ்வின் படங்கள்.

kosgama (1) kosgama (2) kosgama (3) kosgama (5) kosgama (6) kosgama (7) kosgama (8) kosgama (9) kosgama (10) kosgama (11) kosgama (12) kosgama (13) kosgama-army-camp-1 kosgama-army-camp-4 kosgama-army-camp-5 kosgama-army-camp-7 kosgama-army-camp-9 kosgama-army-camp-10 koskama-2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com