“அவனைப்பார்” குறும்படம்

தரம் 5 மாணவர்களின் புலமைப்பரிசில் பரீட்சையைக் குறிவைத்து பெற்றோர்களுக்கிடையில் நடைபெறும் வன்மம் மிகுந்த போட்டி தொடர்பில் விளிப்புணர்வினை ஏற்படுத்தும் பொருட்டு பூவன் மீடியாவினால் “அவனைப்பார்” குறும்படம் ஒன்று வெளியிடப்பட்டுள்ளது.

மூன்றே நிமிடங்களைக் கொண்ட இக் குறும்படம் பிள்ளைகளைப் பிள்ளைகளாக இருக்கவிடுங்கள் எனும் தொனிப்பொருளில் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com