அரச சேவையாளர்களின் கொடுப்பனவுகள் அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைக்கப்படும்

அரச ஊழியர்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ள கொடுப்பனவுகளை அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பதற்கான நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டிருப்பதாக பொதுநிர்வாக அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார தெரிவித்தார். 

2006ம் ஆண்டு முதல் வழங்கப்பட்டுள்ள பல்வேறு கொடுப்பனவுகளையும் அடிப்படை சம்பளத்துடன் இணைப்பதாக அவர் கூறியுள்ளார். 

அத்துடன் அரச சேவையாளர்களின் சம்பளம் குறிப்பிடத்தக்க அளவு அதிகரிக்கப்படும் என்றும் அமைச்சர் கூறினார். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

vakeesam Like Page close[x]
Or wait 30 seconds
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com