சற்று முன்
Home / செய்திகள் / அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு – புதிய அமைச்சர்கள் நியமிப்பு

அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு – புதிய அமைச்சர்கள் நியமிப்பு

அமைச்சரவை மறுசீரமைப்பு ஜனாதிபதி மைத்திரிபால சிறிசேன தலைமையில் இன்று ஜனாதிபதி செயலகத்தில் இடம்பெற்றது.

அதற்கமைவாக பின்வரும் பொறுப்புக்களுக்கு புதிய அமைச்சர்கள் நியமிக்கப்பட்டுள்ளனர் .

1 . அமைச்சர் மனோ கணேசன் : தேசிய நல்லிணக்கம் மற்றும் அரச கரும மொழிகள்

2 . அமைச்சர் சாகல ரத்னாயக்க : திட்டமுகாமைத்துவம் இளைஞர்கள் அலுவல்கள் மற்றும் தென்மாகாண அபிவிருத்தி

3. அமைச்சர் டிஎம் சுவாமிநாதன் : புனர்வாழ்வு மீள்குடியமர்வு வடக்கு அபிவிருத்தி மற்றும் இந்து அலுவல்கள் அமைச்சர்

4 . அமைச்சர் விஜித் விஜயமுனி சொய்சா :கடற்தொழில் மற்றும் நீரியல் வள அபிவிருத்தி மற்றும் கிராமியபொருளாதார அபிவிருத்தி

5. அமைச்சர் பைசர் முஸ்தபா : விளையாட்டுதுறை மாகாண சபைகள் மற்றும் உள்ளுராட்சி அமைச்சர்

6. அமைச்சர் தலதா அத்துக்கோளர : நீதி மற்றும் சிறைச்சாலைகள் மறுசீரமைப்பு

7. அமைச்சர் ரஞ்சித் மத்தும பண்டார : பொதுநிர்வாகம் மற்றும் முகாமைத்துவம் சட்டம் ஒழுங்கு .

8. அமைச்சர் கபீர் ஹசீம் : நெடுஞ்சாலைகள் மற்றும் வீதி அபிவிருத்தி

9. அமைச்சர் பீ.ஹரிசன் : சமூக வலுவூட்டல்

10. அமைச்சர் துமிந்த திசாநாயக்க : நீர்ப்பாசனம் நீர்வளங்கள் முகாமைத்துவம் மற்றும் அனர்த்த முகாமைத்துவம்

11. அமைச்சர் மகிந்த அமரவீர : விவசாயத்துறை

12. அமைச்சர் எஸ் பி நாவின்ன : உள்நாட்டு அலுவல்கள் மற்றும் வடமேல் மாகாண அபிவிருத்தி

13. அமைச்சர் கலாநிதி சரத் அமுனுகம : விஞ்ஞானம் தொழில்நுட்பம் ஆய்வு திறன்அபிவிருத்தி , தொழிற்பயிற்சி மற்றும் மலையக பாரம்பரியம்

14. அமைச்சர் லக்ஸ்மன் கிரியெல்ல : பொது நிறுவனங்கள் மற்றும் கண்டி அபிருத்தி

15. அமைச்சர் விஜயதாக ராஜபக்ஸ : உயர்கல்வி மற்றும் கலாச்சார அமைச்சர்

16. அமைச்சர் ரவீந்தர சமரவீர : தொழில்மற்றும் தொழிலாளர் உறவுகள்

17. அமைச்சர் சரத்பொன்சேகா : நிலைபேறான அபிவிருத்தி மற்றும் வனவிலங்கு மற்றும் பிராந்திய அபிவிருத்தி

18. அமைச்சர் தயா கமகே : சமூக நலன்கள் மற்றும் ஆரம்பகைத்தொழில்

About Jaseek

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

x

Check Also

எழுச்சிப் பாடகர் வர்ண ராமேஸ்வரன் அவர்கள் சாவடைந்தார்

நெஞ்சை உருக்கும் மாவீரர் நாள் பாடலான ‘மொழியாகி எங்கள் மூச்சாகி நாளை முடிசூடும் தமிழ்மீது உறுதி’ ...

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com