அமெரிக்கா செல்லும் 400 இலங்கையரில் நீங்களும் ஒருவரா ? – கிரீன் கார்ட் விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன !

us-green-card-lottery2017 ஆம் ஆண்டு அமெ­ரிக்­காவில் நிரந்தர வதி­விட உரிமை (கிறீன் கார்ட்) வழங்­கு­வ­தற்கு 50,000 பேரை தெரி­வு செய்­வ­தற்கு விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டள்ளதாக அமெரிக்க தூதரகம் அறிவித்துள்ளது.

அமெ­ரிக்க அரசு வரு­டாந்தம் பல நாடு­களை சேர்ந்த 50,000 பேரை  லொத்தர் குலுக்கல் முறையில் தெரி­வு­செய்து எனும் நிரந்­தர வதி­விட உரிமை வழங்கி வரு­கி­றது. இத்திட்டத்தின் மூலம் 2017 ஆம் ஆண்டிற்கான அமெரிக்க வதிவிட உரிமை 400 இலங்கையர்களுக்கு கிடைக்கும் என கூறப்பட்டுள்ளது.

அமெ­ரிக்க இரா­ஜாங்கத் திணைக்­க­ளத்­தினால் இதற்­காக வரு­டாந்தம் லொத்தர் குலுக்கல் நடை­பெ­று­கி­றது.

Diversity Visa Program எனும் இக்­கு­லுக்கல் திட்­டத்­துக்கு விண்­ண­பிப்­ப­தற்கு இலங்­கை­யர்­களும் தகு­தி­யு­டை­ய­வர்கள் என அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

2018 ஆம் ஆண்டில் அமெ­ரிக்க வதி­விட உரிமை பெறு­வ­தற்­கான DV-2018 குலுக்கல் திட்­டத்­துக்கு அமெ­ரிக்க நேரப்­படி இன்று ஒக்­டோபர் 4 ஆம் திகதி ஆம் திகதி நன்­பகல் முதல் எதிர்­வரும் நவம்பர் 7 ஆம் திக­தி­வரை விண்­ணப்­பிக்­கலாம்.

www.dvlottery.state.gov  எனும் இணை­யத்­த­ளத்தின் மூலம் மாத்­தி­ரமே இதற்­காக விண்­ணப்­பிக்க முடியும்.

இவ்­விண்­ணப்­பத்­துக்கு கட்­டணம் எதுவும் அற­வி­டப்­பட மாட்­டாது எனவும் மோசடிகள் குறித்து எச்சரிக்கையாக இருக்குமாறும் அமெரிக்கத் தூதரகம் கோரியுள்ளது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com